Hurtiglading av elbiler

 

 

Myndighetene hudfletter hurtigladebransjen: – Komplisert og frustrerende

– Delvis enig, svarer operatør.

Av Mathias Klingenberg, Publisert i TU 2. mars 2022

Unødvendig komplisert. Stasjoner som ikke fungerer. Uoversiktlige prismodeller. Mange tilbydere med ulike kundeløsninger skaper frustrasjon, mindre effektivitet, flere feil og dårligere utnyttelse av ladeinfrastrukturen.

Statens vegvesen (SVV) og Miljødirektoratet legger ikke mye imellom når de beskriver ladebransjen anno 2022. Karakteristikkene står i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med den kommende nasjonale ladestrategien (PDF), som Samferdselsdepartementet fikk overlevert tirsdag.

Her behandles ulike barrierer for utbygging av hurtiglading, blant annet kapasitet i nett, anleggsbidrat, effekttarikker, areal og saksbehandlingstid. Men noe av det som vies mest plass omhandler forbrukervennligheten, eller -fiendtligheten, dersom man skal tolke det ut ifra myndighetenes beskrivelser.

I rapporten står det at «markedet er preget av aktørene prøver ut ulike forretningsmodeller og ønsker å posisjonere seg. Ladeoperatørene ønsker best mulig brukeropplevelse for sine kunder, men velge løsninger ut fra et ønske å beholde brukergrensesnittet mot kunden.» 

Myndighetene mener utfordringene kan sees i lys av rask markedsutvikling med liten grad av krav og reguleringer for brukervennlighet på tvers av aktører.

Les hele artikkelen her

Related posts